chaosstuff:designpatterns

This is an old revision of the document!


ChaosStuff - Design Patterns

Design patterns

- wann een eppes virstellen well, an en wees dass et mat engem net klappt, als eischt mat deem oofklaeren an dann zs eng propose - bikeshed priv ml - wann drifting vum thema (jaitz een bikeshed) - regelmeissegen reboot

Irc Block list - take it from uk and run their tools

- eircom (ciaranen block lists) - 3ireland - emobile - meteor

Hotspot

- bitbuzz -

Providing wiki

Depuwacht –>

Fish irc

Mcabber

A sends to bot (gpg) Bot forwards it to all other participants via (gpg) An so forth

Kate

  • chaosstuff/designpatterns.1447060577.txt.gz
  • Last modified: 2015/11/09 10:16
  • by prometheus