lb:gdpr

This is an old revision of the document!


GDPR

Ugefrot goufen dës Donnéeën vun der Frënn vun der Ënn A.S.B.L. an Zesummenaarbecht mam Chaos Computer Club Lëtzebuerg den 26. Februar 2019. Den 1. Abrëll 2019 kruten mir d'Äntwerten vun der CNPD.

d’Unzuel un Reklamatiounen

463
Dorënner 74 grenziwwergräifend Reklamatiounen am Kader vun der europäescher Zesummenaarbecht iwwer den "système d'information du marché intérieur IMI"

d’Unzuel un Enquêten déi Dir selwer lancéiert hutt

25

d’Unzuel un gemellten Datenlecks

218

d’Unzuel vun den Fäll déi no enger Interventioun vun Iech behuewen goufen

Heiriwwer ginn keng Statistiken erhuewen!

d’Unzuel vun den finanziellen Strofen déi dir verhaangen hutt

Et goufen nach keng finanziell Strofen verhangen.

d’Beträg vun all deenen eenzelen finanziellen Strofen

Et goufen nach keng finanziell Strofen verhangen.

Ugefrot goufen dës Donnéeën vun der Frënn vun der Ënn A.S.B.L. an Zesummenaarbecht mam Chaos Computer Club Lëtzebuerg den 21. Mee 2019. Den 31. Mee 2019 kruten mir d'Äntwerten vun der CNPD.

d’Unzuel un Reklamatiounen

63

d’Unzuel un Enquêten déi Dir selwer lancéiert hutt

6

d’Unzuel un gemellten Datenlecks

81

d’Unzuel vun den Fäll déi no enger Interventioun vun Iech behuewen goufen

Heiriwwer ginn keng Statistiken erhuewen!

d’Unzuel vun den finanziellen Strofen déi dir verhaangen hutt

Et goufen nach keng finanziell Strofen verhangen.

d’Beträg vun all deenen eenzelen finanziellen Strofen

Et goufen nach keng finanziell Strofen verhangen.

  • lb/gdpr.1559383144.txt.gz
  • Last modified: 2019/06/01 11:59
  • by virii