Chaos Computer Club Lëtzebuerg

“Chaos in the world brings uneasiness, but it also allows the opportunity for creativity and growth.” -- Tom Barret

User Tools

Site Tools


lb:organization:chaosmeetings:2020:cm-2020-14

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
lb:organization:chaosmeetings:2020:cm-2020-14 [2020/12/07 21:38]
chrescht
lb:organization:chaosmeetings:2020:cm-2020-14 [2020/12/09 12:05] (current)
orimpe [Freifunk Feedback]
Line 16: Line 16:
  
 Den 22/11/2020 haten den [[user:fantawams|Fantawams]] an den [[user:orimpe|Orimpe]] Mumble-Meeting mat den Saarlänner. GW1 an GW3 lafen erëm. Villes ass beschwat ginn. GW1 leeft och elo ënnert der freifunk.lu Domain. \\ Den 22/11/2020 haten den [[user:fantawams|Fantawams]] an den [[user:orimpe|Orimpe]] Mumble-Meeting mat den Saarlänner. GW1 an GW3 lafen erëm. Villes ass beschwat ginn. GW1 leeft och elo ënnert der freifunk.lu Domain. \\
-Den [[user:orimpe|Orimpe]] kuckt mat [[https://www.netcup.de/?ref=126119&gclid=EAIaIQobChMIuYam56Wi7QIVE5_VCh1K6Q5FEAAYASAAEgI1UPD_BwE|netcup]] op si eis eventuell en klengen Server oder VPS sponseren. Den kéint een als Management Server benotzt. \\ +Den [[user:fantawams|Fantawams]] mëscht Dokumentatioun vum [[private:freifunk:gateway|FreiFunk Gateway setup]] fäerdeg. Duerno kommen déi aner Servicer ([[private:freifunk:stats|FreiFunk Stats and Map setup]], [[private:freifunk:website|Freifunk.lu website setup]]) \\ 
-Den [[user:fantawams|Fantawams]] mëscht Dokumentatioun vum [[private:freifunk:gateway|FreiFunk Gateway setup]] fäerdeg. Duerno kommen déi aner Servicer ([[private:freifunk:stats|FreiFunk Stats and Map setup]], [[private:freifunk:website|Freifunk.lu website setup]]) +Den [[user:orimpe|Orimpe]] kuckt mat [[https://www.netcup.de/?ref=126119&gclid=EAIaIQobChMIuYam56Wi7QIVE5_VCh1K6Q5FEAAYASAAEgI1UPD_BwE|netcup]] op si eis eventuell en klengen Server oder VPS sponseren. Den kéint een als Management Server benotzt.  \\ 
-\\+  * Netcup sponsort just "Gemeinnützig" Organisatiounen, fflux kann am Moment nett drop zougräifen  \\ 
 \\ \\
 2021 gëtt massive un der Infrastruktur geschafft: 2021 gëtt massive un der Infrastruktur geschafft:
lb/organization/chaosmeetings/2020/cm-2020-14.txt · Last modified: 2020/12/09 12:05 by orimpe