lb:organization:chaosmeetings:2021:cm-2021-04

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
lb:organization:chaosmeetings:2021:cm-2021-04 [2022/03/06 22:30] – [xmlrpc dokuvimki edit] metalgamerlb:organization:chaosmeetings:2021:cm-2021-04 [2022/03/06 22:31] (current) – [xmlrpc dokuvimki edit] metalgamer
Line 46: Line 46:
 ==== Server Migration ==== ==== Server Migration ====
  
-FlokiNET sponsort 2 Servers. D'Ziel ass ed wann een server down geet, dass net alles down ass. Servicer ginn opgedeelt: Mail, XMPP an Matrix sollen op separat Servers laafen.+FlokiNET sponsort 2 Servers. D'Ziel ass ed wann een server down geet, dass net 
 +alles down ass. Servicer ginn opgedeelt: Mail, XMPP an Matrix sollen op separat 
 +Servers laafen.
  
-Migratioun ass net vun haut op muer: Notices ginn eraus geschéckt wann ed Zäit ass.+Migratioun ass net vun haut op muer: Notices ginn eraus geschéckt wann ed Zäit 
 +ass.
  
 NextCloud Daten gett net migreiert, also mussen d'Daten exportéiert ginn. NextCloud Daten gett net migreiert, also mussen d'Daten exportéiert ginn.
Line 54: Line 57:
 ==== Copyrightreform ==== ==== Copyrightreform ====
  
-Entrevue mat Viviane Reding ass gudd gelaaf. Mir mussen do nach e bëssen eppes maachen:+Entrevue mat Viviane Reding ass gudd gelaaf. Mir mussen do nach e bëssen eppes 
 +maachen:
  
-Un dei eenzel Kommissiounen een Bréif schécken, mat wichtegen Punkten déi die Kommissioun betreffen:+Un dei eenzel Kommissiounen een Bréif schécken, mat wichtegen Punkten déi die 
 +Kommissioun betreffen:
  
   * Educatioun   * Educatioun
Line 63: Line 68:
   * Economie (si befaassen sech mat der ganzer Direktiv)   * Economie (si befaassen sech mat der ganzer Direktiv)
  
-Ed steet eng Chance dass mir do agelueden ginn. Eier mir eis dofir irgendwann treffen, gett een Pad gemaach fir op d'Breifer ze schaffen die geschéckt ginn.+Ed steet eng Chance dass mir do agelueden ginn. Eier mir eis dofir irgendwann 
 +treffen, gett een Pad gemaach fir op d'Breifer ze schaffen die geschéckt ginn.
  
 ==== Repos ==== ==== Repos ====
-Mir mussen d'[[https://projects.c3l.lu/|Projects]] nei sortéieren (ed ass oniwwersiichtlech). Déi Leit die een Repo hunn sollen also nodenken wou déi keinten geheieren an [[user:metalgamer]] soen fir dass et gemoved kann ginn. 
  
-Ed kann sinn dass d'URL vun den Git/Mercurial Repos dowéinst net méi funktionneieren. An dem Fall soll een kucken op den Repo net gemoved gouf, an d'URL lokal updaten.+Mir mussen d'[[https://projects.c3l.lu/|Projects]] nei sortéieren (ed ass 
 +oniwwersiichtlech). Déi Leit die een Repo hunn sollen also nodenken wou déi 
 +keinten geheieren an [[user:metalgamer]] soen fir dass et gemoved kann ginn. 
 + 
 +Ed kann sinn dass d'URL vun den Git/Mercurial Repos dowéinst net méi 
 +funktionneieren. An dem Fall soll een kucken op den Repo net gemoved gouf, an 
 +d'URL lokal updaten.
  • lb/organization/chaosmeetings/2021/cm-2021-04.1646602250.txt.gz
  • Last modified: 2022/03/06 22:30
  • by metalgamer