lb:organization:commissions:space

Space Kommissioun

D' Space Kommissioun, ass responsabel fir Managere vun der Infrastruktur. Weider sinn Aufgaben:

  • Ernenne vun engem Member wou als Representant mat der Associatioun Victor Hugo Syndikat fungéiert
  • Als Vermëttler zwëscht dem "Vermieter" an dem Club
  • Responsabilitéit iwwert Caisse am space
  • Responsabilitéit fir neit Iessen a Gedrénks ze kafen
  • Reegelen aféiere fir zesummeliewen am space ze definéieren
  • Gréisser Investissementer kafen

Zieler vun der Kommissioun sinn an de Statute festgehalen.

  • lb/organization/commissions/space.txt
  • Last modified: 2018/02/25 14:00
  • by orimpe