projects:freifunk:meetup:2019-03

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projects:freifunk:meetup:2019-03 [2021/10/02 00:21]
metalgamer ↷ Links adapted because of a move operation
projects:freifunk:meetup:2019-03 [2021/10/20 00:48] (current)
176.9.146.74 ↷ Links adapted because of a move operation
Line 64: Line 64:
  
 Iwwersiicht vun all eisen Bugs déi et bis elo ginn an wou mir e fix dofir kenne. \\ Iwwersiicht vun all eisen Bugs déi et bis elo ginn an wou mir e fix dofir kenne. \\
-[[private:projects:freifunk:bugs|FreiFunk Bugs]] Wikipadge maachen mir ëffentlech, well och dem nächst eng Kéier verschidden Modeller net méi ënnerstëtzt ginn. Dëss Info ass wichteg vir d'Leit.+[[projects:freifunk:bugs|FreiFunk Bugs]] Wikipadge maachen mir ëffentlech, well och dem nächst eng Kéier verschidden Modeller net méi ënnerstëtzt ginn. Dëss Info ass wichteg vir d'Leit.
  
 Soll vir d'Firmware op den Server ze lueden en Sync Folder erstallt ginn, op den just FreiFunk Team Zougrëff huet? Aner Communities huelen do syncthing. Kann en Firmware net direkt um Gateway builden? \\ Soll vir d'Firmware op den Server ze lueden en Sync Folder erstallt ginn, op den just FreiFunk Team Zougrëff huet? Aner Communities huelen do syncthing. Kann en Firmware net direkt um Gateway builden? \\
  • projects/freifunk/meetup/2019-03.txt
  • Last modified: 2021/10/20 00:48
  • by 176.9.146.74