Chaos Computer Club Lëtzebuerg

“Chaos in the world brings uneasiness, but it also allows the opportunity for creativity and growth.” -- Tom Barret

User Tools

Site Tools


lb:organization:membership

FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Memberschaft

Jiddwereen kann bei eis am C3L Member ginn. Mir ënnerscheeden zwëschent aktiven Memberen déi och een Stëmmrecht op der AG hunn an zwëschent Supportermemberen déi eis einfach ënnerstëtzen wëllen an awer dofir keen Stëmmrecht hunn op der AG oder enger AGE.

Fill out the membership form and become an active supporter of civil rights!

Deng Virdeeler

Becoming a member, gives you some benefits. You can get access to the following online services:

Du kanns och Accès zu eiser ChaosStuff kréien. Dobei ass matagegraff eis' Material (3D Drucker, Leitstatioun etc) ze benotzen. Du kanns eis hëllefen un eisen Projeten ze schaffen oder un dengen eegenen.

Wann's de Member bass kanns de hëllefen Eventer ze organiséieren, d'Pressernimmungen ze schreiwen, un eisem Veräinsliewen deelhuelen sou wei mat goen op Eventer am Ausland.

Last but not least, you help us, fighting for the good cause and greater good, defending our digital rights and civil liberties.

Käschten

D'Memberschaft fir eng Persoun déi een Akommes huet ass mindestens 120 Euro pro Joer. Fir Schüler, Studenten a ënnerstëtzen Membere mindestens 40 Euro pro Joer. Starving hackers are always welcome to send us an e-mail or come and talk to us and we'll surely find a solution.

C3L is a non-profit or­ga­ni­za­tion and thus, lives about its membership fees and donations. The financial support helps the or­ga­ni­za­tion to cover costs which are essential to run the club (e.g. funding projects or buying hardware that is shared within club members).

We encourage you to come a few times along to the chaosmeetings and have a look around before becoming a member, this should give you the chance to take the right decision for yourself without being over-hasty.

Wei Member ginn?

Een Member ze ginn ass ganz einfach. Dir braucht just dat heiten Forumulaire online auszefëllen Membership form an et op dees Adress ze schécken info@c3l.lu oder Dir print et eraus an bréngt et engkeier op een Event mat oder Dir kommt eng Keier an't ChaosStuff laanscht.

Bankkonto

Account-Holder: Chaos Computer Club Lëtzebuerg
BIC/Swift: BCEELULLXXX
IBAN: LU29 0019 2855 3890 4000
Communication: Membership fee $YEAR $USERNAME

Bitcoin

Note: Prior to aproval of your membership fee, you need to provide us with the ID of the transaction for verification.

BTC address: 3BV5UPToMUmXJiqUVndHjSSq2HqDW8npRd
BTC label: Membership Fee
BTC message: Membership fee $YEAR $USERNAME
lb/organization/membership.txt · Last modified: 2019/11/04 21:34 by chrescht