Chaos Computer Club Lëtzebuerg

“Chaos in the world brings uneasiness, but it also allows the opportunity for creativity and growth.” -- Tom Barret

User Tools

Site Tools


news
The wiki is under reorganization; please give us some time to finish restructure. This may take some days.

News

Ee schwaarzen Dag fir Europa

Den 26ten Mäerz huet d'EU Parlament fir déi geplangte Copyrightreform gestemmt. Déi massiv negativ Konsequenzen, vun dëser immens schlecht duerchduechten Reform, wäerte mer eréischt an een puer Méint, respektiv maximal 2 Joer, ze spieren kréien. Den Internet, sou wei mer en hautdesdaags kennen, wäert dann net méi existéieren.

Wat mer wäerten hunn, ass eng Entmëndegung vun all Benotzer, well automatiséiert Filteren elo entscheeden, wat däerf publizéiert ginn a wat net. Mer hunn schonn dacks drop higewisen, datt Filtere Feelerufälleg sinn. Sou wäert Contenue säi Wee op eng Plattform ni fannen, esou wéi dat leider schonn den Fall op Youtube ass, mat ënnert anerem, Krichsreportagen.

D´EU Parlament huet domadder d´Chance verspillt, net nëmmen eng besser Copyrightreform op den Instanzewee ze bréngen, mä huet och ee negatiivt Bild ob seng eegen Demokratie geworf. Ënnert anerem mat Aussoen, vum Här Axel Voss, deen Zéngdausende vu Bierger, besonnesch Jonker, ënnerstellt, dass si manipuléiert gi wieren oder, vum Här Daniel Caspary, deen de Demonstrante virgeheit, si wieren dofir bezuelt ginn. Dëst Trauerspill bréngt elo mat sech, datt eng ganz Generatioun, d'Vertrauen an eng EU verléiert, déi souwisou schonns een Imageschued huet. D'Signal ass kloer: All deng Wënsch an däi Protest loossen d'Politiker kal a se maache wéi et hinne vun den Lobbyisten opgedroe ginn ass.

D'Kënschtler wäerten an e puer Joren nach ëmmer net besser bezuelt gi fir hier Wierker, vu-que dass Youtube, Google an Co net ka mat all eenzele Kreateur een Arrangement fannen an och net mat all den Vertrieder vun den Kënschtler. Am Endeffekt wäert Zensur an Vertrauensbroch déi eenzeg Resultater vun dëser Reform sinn.

Et ass een Konflikt zwëschent den Generatiounen an et ass een Konflikt zwëschent deenen, déi eppes vum Internet verstinn an deenen déi anachronistesch Mëttele wëllen ob déi nei Medien uwenden. Eng läscht Chance gëtt et nach. Den 9ten Abrëll muss den europäeschen Rot géint Richtlinn stëmmen, fir, dass dës kontrovers Reform net a Kraaft trëtt.

Als Chaos Computer Club Lëtzebuerg an als Frënn vun der Ënn A.S.B.L bedaueren an mëssbëllegen mir dës Entscheedung vum EU Parlament. Mir wäerten eis och an Zukunft op nationalem an europäeschem Niveau massiv géint esou Zenséierungen vum Internet asetzen. Zu gudder Lescht, wëllen mir eisen Europa Deputéierten awer Merci soen, déi all géint dës Direktiv gestëmmt hunn, an domadder hiert Versprieche gehalen hunn.

RIP Fräien Internet

2019/03/27 09:44 · metalgamer

Demonstration #SaveYourInternet

2019/03/22 13:04 · virii

#SaveYourInternetArticle 13 is bad for the Internet as a whole: Over 70 Internet pioneers and experts have rallied behind Sir Tim Berners-Lee to address an open letter, on 12 June 2018, to the European Parliament wherein they urge MEPs to vote for the deletion of Article 13 for the sake of the Internet’s future, as it “would mandate Internet platforms to embed an automated infrastructure for monitoring and censorship deep into their networks”.

Article 13 is bad for EU citizens’ fundamental rights: Over 50 NGOs representing human rights and media freedom addressed an open letter, on 16 October 2017, to the European Parliament asking MEPs to delete Article 13, as it “would violate the freedom of expression set out in (…) the Charter of Fundamental Rights” and “provoke such legal uncertainty that online services will have no other option than to monitor, filter and block EU citizens’ communications”.

Article 13 threatens legal certainty in the EU: Academics from 25 leading Intellectual Property research centres in Europe have published Statement of 29 June 2018 entitled 'The copyright Directive: Misinformation and Independent Enquiry'. This follows an open letter of 26 April 2018, pointing out that there is scientific consensus on the fact that Article 13 “threaten[s] the user participation benefits of the e-Commerce Directive (2000/31/EC)”.

Article 13 will be bad for the European economy: European innovative media publishers have expressed their concerns around Article 13, who consider that “these rules are bad news for publishers who rely on an open and competitive internet to source, create and disseminate stories to their readers”. Allied for Startups, an organisation representing start-ups in Europe, explains that “the suggested filtering technology will raise the cost of launching a startup in Europe and drive talent away”.

The Parliament must promote a balanced and evidence-based approach to copyright enforcement and not fall into the trap of so-called ‘easy fixes’ to the detriment of our fundamental rights.

2018/08/31 16:21 · virii
news.txt · Last modified: 2015/08/16 01:20 by prometheus