lb:organization:chaosmeetings:2020:cm-2020-01

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lb:organization:chaosmeetings:2020:cm-2020-01 [2019/12/16 20:17] chreschtlb:organization:chaosmeetings:2020:cm-2020-01 [2022/05/24 08:46] (current) – [MiniMakerFaire] metalgamer
Line 10: Line 10:
 ===== Agenda ===== ===== Agenda =====
  
 +  * New Years Speech -- [[user:metalgamer]]
 +  * ChaosStuff Log -- [[user:metalgamer]]
   * AG2020 -- [[user:deflenken]]   * AG2020 -- [[user:deflenken]]
   * Tshirts -- [[user:deflenken]]   * Tshirts -- [[user:deflenken]]
 +  * Finance Rule -- [[user:metalgamer]]
 +  * MiniMakerFaire -- [[user:deflenken]]
 +  * InternetDays LU-CIX -- [[user:metalgamer]]
 +  * Freifunk -- [[user:fantawams]], [[user:orimpe]]
 +  * Gedrénks -- [[user:deflenken]]
    
  
 ===== Minutes ===== ===== Minutes =====
 +
 +==== New Years Speech ====
 +
 +Den [[user:metalgamer]] huet eng kleng Ried gehalen. Am neie Joer wëlle mer weider sou aktiv si wéi 2019. Dofir wäerte mer eis ënner anerem mat den Datebanke vum Staat beschäftegen, ee Site opbaue wéinst der Virratsdatespeicherung an't d'Social Events weider pushen.
 +
 +==== ChaosStuff Log ====
 +
 +All véierte Meeting soll jiddweree kuerz erläuteren un wat fir Projeten ee grad schafft oder wat hien am Space gemeet huet. Doduerch sollen d'Membere besser bescheet wësse wien un wat schafft a wou een sech kann aktiv abréngen.
 +
 +[[user:virii]] huet un NOC Saachen geschafft. IPv6 misst elo goen. Och sinn nei DECT Steckdousen installeiert ginn an Script ass ugepasst ginn. Am Chill ass Bar nei ugestrach ginn. Hie wuar och mat bei DEA, Richtfunk testen.
 +
 +[[user:orimpe]] huet an der Kichen dat nei Regal mat obgebaut. Weiderhinn huet hinn mat um FilamentDryer geschafft. Och ass um [[projects:hardware:jabel|Jabel]] geschafft ginn. Hie wuar och mat bei DEA, Richtfunk testen.
 +
 +[[user:fantawams]] huet vill un [[projects:freifunk|Freifunk]] geschafft. Och um FilamentDryer ass geschafft ginn. Och huet den [[user:fantawams]] mat um [[projects:hardware:jabel|Jabel]] geschafft.
 +
 +[[user:metalgamer]] huet un den [[chaosstuff:infrastructure:network:mqtt|MQTT]] Scripter geschafft. Weiderhinn ass [[services:kallithea|Kallithea]] geupdated ginn, elo kann ee sech och iwwert SSH authentizéieren. Den [[projects:software:spaceapibot|SpaceApiBot]] krutt och nei Kommandos. Niewenbei huet den [[user:metalgamer]] ee [[events:social_events|Social Events]] an [[events:2019:12:36c3|36C3: Congress everywhere]] organiséiert.
 +
 +==== AG2020 ====
 +
 +Mir mussen eis AG plangen! D'Email mam "Doodle" ass eraus. 
 +
 +==== Tshirts ====
 +
 +Op engem vun den nächste Meetingen oder Meetupe kucke mer eis genau un bei wien mer ginn, wat dat kascht, a wei vill T-Shirten an Hoodië mer wëlle bestellen. Wann mer den Händler fir eis Kleeder gewiesselt hunn da kritt een op Shirtcity nëmmen nach Tasen asw. keng Kleeder méi.
 +
 +==== Finance Rule ====
 +
 +Opgrond vun der héischt vun eise lafende Käschten (Internet, Telefon + Freifunkserver) déi sech op ronn 120 Euro belafen huet den [[user:metalgamer]] d'Idee gehat de Veräi soll ëmmer mindestens X Euro um Compte hunn. Op der enger Seid sollen esou Membere méi schnell kenne rembourséiert ginn an op der anerer Seid eis lafend Käschte gedeckt sinn. Mir hunn festgehalen dass ëmmer musse 500 Euro um Compte sinn. Doduerch kann et awer natierlech sinn dass Saache méi spéit kaf ginn oder de Veräi bei Projete manner beile kann.
 +
 +==== MiniMakerFaire ====
 +
 +Dëst Joer ass erëm d'MiniMakerFaire vum 16-17 Mäi. Mir hunn decidéiert do matzemaachen. Mir wëllen deskeier ee méi interaktive Stand hunn.
 +
 +Dofir gouf folgendes festgehalen:
 +  * manner Saache matzehuelen
 +  * 3DPrinter muss mat
 +  * Lockpicking Set
 +  * [[https://www.pollin.de/bauelemente-bauteile/bausaetze-module/bausaetze/|Léidkits]] ginn kaf 
 +  * Kuckt ierch och den [[https://rt.c3l.lu/Ticket/Display.html?id=544|RT Ticket]] dozou un.
 +==== InternetDays LU-CIX ====
 +
 +Dest Joer ginn erëm d'Internetdays organiséiert dee 17ten an 18ten November. Mir goufe gefrot op mer do wéilte matmaan. Mir hunn nogefrot wei mir eis kéinten do abréngen. Mir waarden nach op eng Äntwert.
 +
 +==== Freifunk ====
 +
 +Et ass erëm [[projects:freifunk:meetup:2020-01|Freifunkmeetup]]. Sie sichen ëmmer erëm nei Leit déi sech wëllen aktiv abréngen!
 +
 +==== Gedrénks ====
 +
 +Club Mate Cola Cajeaue ginn der epuerbestallt mee mir waarden awer nach bis mer d'Assurance bezuelt hunn.
  • lb/organization/chaosmeetings/2020/cm-2020-01.txt
  • Last modified: 2022/05/24 08:46
  • by metalgamer