Chaos Computer Club Lëtzebuerg

“Chaos in the world brings uneasiness, but it also allows the opportunity for creativity and growth.” -- Tom Barret

User Tools

Site Tools


projects:traffic-light

Traffic Light

Name Smart Traffic Light
Description Make an old traffic light smart
Status Running
Contact virii or orimpe
Participants: virii orimpe
Logo Credits: Parts by Dinosoft Labs & 23 icons from the Noun Project

Den Hardware Deel ass fäerdeg

Gëschter gouf d'Verkéiersluucht fäerdeg zesummegebaut. Stroumversuergung klappt elo och esou wéi se soll. Da komme mer elo deemnächst zum Software Deel :)


2018/02/06 18:39 · virii

Éischt Schrëtt

Haut goufen déi éischt Schrëtt ënnerholl fir mam Projet unzefänken. Luucht gouf auserneegeholl, gebotzt an et gouf nei verdrot. Peripherie gouf och well a Stellung bruecht an gëtt deemnächst agebaut.

2017/12/11 22:48 · virii
projects/traffic-light.txt · Last modified: 2018/02/09 19:20 by orimpe