Chaos Computer Club Lëtzebuerg

“Chaos in the world brings uneasiness, but it also allows the opportunity for creativity and growth.” -- Tom Barret

User Tools

Site Tools


projects:traffic-light:progress:2018:0206_den_hardware_deel_ass_faeerdeg

Den Hardware Deel ass fäerdeg

Gëschter gouf d'Verkéiersluucht fäerdeg zesummegebaut. Stroumversuergung klappt elo och esou wéi se soll. Da komme mer elo deemnächst zum Software Deel :)


projects/traffic-light/progress/2018/0206_den_hardware_deel_ass_faeerdeg.txt · Last modified: 2018/02/06 18:39 by virii