Chaos Computer Club Lëtzebuerg

“Chaos in the world brings uneasiness, but it also allows the opportunity for creativity and growth.” -- Tom Barret

User Tools

Site Tools


lb:organization:chaosmeetings:2018:cm-2018-04

ChaosMeeting 2018/04

Date 19/02/2018
Time 20:00
Location ChaosStuff
Location Opening ~16:00
Administrative Council Attendees metalgamer, virii, orimpe
Minutes Recording orimpe

Agenda

  • AG
  • EC Karten Terminal

Minutes

AG

  • Lescht detailer klären → subsiden: Finanzen si fäerdeg, Aktivitéits Rapport gëtt nach iwwerléiss.
  • Iessen Reservatioun ass gemaach.

Karten Terminal

Den virii huet en Kaarten Terminal ugeschaaft, et misst an den nächste Wochen operativ sinn.

lb/organization/chaosmeetings/2018/cm-2018-04.txt · Last modified: 2019/01/29 22:24 by metalgamer