lb:organization:chaosmeetings:2020:cm-2020-02

ChaosMeeting 2020/02

Date 20/01/2020
Time 20:00
Location ChaosStuff
Location Opening ~17:00
Administrative Council Attendees: metalgamer, virii, deflenken
Minutes Recording deflenken

Nodeems mir eis mam Här Ludwig gesinn haaten krute mir eng Email fir ee Formular auszefëlle mat Froe wei de BTS soll opgebaut ginn asw. Mir hunn dat ausgefëllt an zeréck geschéckt.

Klenge Rappell un eis Memberen. Den 21ten Oktober gouf intern eng Email verschéckt mat enger Breifvirlag fir kennen déi eegen Donnéeën unzefroen.

Mir hunn eis Demande gestallt fir drun deelzehuelen.

Den 28ten Mäerz gi mer an de Science Center. De C3L bezilt den Entrée! Am Februar geet eng Email eraus vir d'Leit frei genuch ze informéieren.

  • lb/organization/chaosmeetings/2020/cm-2020-02.txt
  • Last modified: 2020/01/20 21:51
  • by chrescht