Chaos Computer Club Lëtzebuerg

“Chaos in the world brings uneasiness, but it also allows the opportunity for creativity and growth.” -- Tom Barret

User Tools

Site Tools


lb:organization:chaosmeetings:2020:cm-2020-13

Table of Contents

ChaosMeeting 2020/13

Date 09/11/2020
Time 20:00
Location Mumble
Administrative Council Attendees: metalgamer, virii, deflenken
Minutes Recording
Pad https://pad.c3l.lu/OItRN_COT5qPyTmLOeah0A

Agenda

Minutes

Mir ennerschreiwen den Communiqué vun der EDRI. (https://edri.org/wp-content/uploads/2020/11/20201109-EDRi-Draft-Response-to-Council-on-encryption-SEND.pdf) Mir maan awer och een eegenen Pressecommuniqué dozou. Hei fannt der een Artikel vun der Digitalcourage: https://digitalcourage.de/blog/2020/crypto-wars-regierungen-angriff-verschluesselung

lb/organization/chaosmeetings/2020/cm-2020-13.txt · Last modified: 2020/11/23 17:38 by chrescht