Chaos Computer Club Lëtzebuerg

“Chaos in the world brings uneasiness, but it also allows the opportunity for creativity and growth.” -- Tom Barret

User Tools

Site Tools


projects:community:copyrightreform

Copyright Reform

Name Copyright Reform
Description
Status Running
Contact metalgamer
Participants virii, orimpe, fantawams, deflenken

Pads

Meetings

We will do meetings for this project over at our mumble.

Meeting Minutes

25.11.2020 #6 Mumble

 • De Virii an Metalgamer hunn un deenen verschiddenen Artikelen Saachen ëmgeännert.
 • De Virri huet “d'Ënnertitelen ” op letzeboiesch iwwersat an d'Intro geschriwwen.
 • D'Artikel 3,4 an 5 goufe vum Metalgamer fäerdeg gemaach.
 • Den Alain huet weider un sengen Artikelen geschafft an finaliséiert déi.
 • Mir hunn eis och schonn Gedanke gemaach wei den PDF herno soll ausgesinn.
 • Deflenken sicht d'Adressen vun all den Ministèren wou mer d'Exemplaren hischecken + all Fraktioun am Parlament.

16.11.2020 #5 Mumble

 • Den Metalgamer huet intensiv un sengen Artikelen geschafft.
 • Zum Schluss vun all Artikel soll een op konstruktiv Kritik agoen/Verbesserungen fierschloen
 • Jidwereen soll alles eng Keier duerchliesen an dobei kuken op alles verständlech ass oder net!
 • Am Ufank vun eisem Positiounspabeier ginn mer kuerz dorober an wei et dozou komm, ween mir sinn, an dann ginn mer op’t Artikelen an.
 • Den Virii schreift den Ufank vum Positiounspabeier.
 • Den Metalgamer hëlleft dem Fantawams bei sengem Artikel.
 • Zum Schluss iwwerliest jidwereen och nach eng Keier eis PDF Versioun.

11.11.2020 #4 Mumble

02.11.2020 #3 Mumble

Jiddwereen huet un sengen Texter geschafft.

 • Fir den nächste Meetup soll jiddwereen nach eng Kéier verstäerkt un sengen Texter schaffen an eventuell och Mol d’Texter vun deenen aneren duerchliesen.
 • Kuckt dobäi op d’Texter verständlech sinn an op keng Feeler dra stinn.
 • Mat den Artikelen 9 bis 11 beschäftegen sech de Metalgamer, Alain an de Virii.

28.10.2020 #2 Mumble

 • Artikelen an der Press zu 17 sinn gesicht ginn
 • TL:DR; zu deenen eenzen Abschnitter as niddergeschriwwen ginn

19.20.2020 #1 Mumble

Mir gebrauchen de RT fir eis ze organiséieren! Ticket 616
Wat maachen dei eenzel Memberen/Leit?

 • De Orimpe setzt Minutes an de Wiki
 • De Virii kontakteiert Pia Oppel an de Sven Wohl wéinst dem Artikel 15
 • De Metalgamer këmmert sech em de Layout zum Schluss
 • Artikel 17 sicht Deflenken no wat mir dozou an der Press bis elo gesot hunn

Weini treffe mer eis?

Mëttwochs an der Woch iwwer Mumble wann Méindes Meeting ass Meetups notze fir am Space oder via Mumble hei dodrunner ze schaffen

Ween liest sech zu wat eran?

Mir liesen eis jiddereen nach a spezifesch Artikelen eran.

 • Article 3 & 4: Text and data mining → Metalgamer
 • Article 5: Digital and cross-border teaching activites → Metalgamer
 • Article 6: Preservation of cultural heritage → nach kee bis elo
 • Article 7: Contractual and technological override → Fantawams
 • Article 8-11: → nach kee bis elo
 • Article 14: Works of visual art in the public domain → Deflenken
 • Article 15: Protection of press publications concerning online uses → Virii
 • Article 17: Use of copyrighted content by online platforms → maache mer herno all zesummen

Resources

Positiounspabéieren Ausland

Malta

Belsch

projects/community/copyrightreform.txt · Last modified: 2020/11/25 21:07 by chrescht