lb:organization:chaosmeetings:2017:cm-2017-05

ChaosMeeting 2017/05

Date 30/01/2017
Time 20:00
Location ChaosStuff
Location Opening ~19:00

from ChaosMeeting 2017-04

Assignment Member Deadline
modify membership paper - minors member metalgamer 07/2016
check state of Internet fantawams 02/2017
[✓ fantawams, 2017-01-30]Ask again for the cellar fantawams 30/01/2017

Den Chrëscht schreift der Rotonde, dass mir wéinst dem Freifunkt Projet eis Cryptoparty bis 3 Quartal Verréckelen.

Eis bleiwen 2 Optiounen:

  • 1200€ iwwer Speditioun vun Hamburg
  • http://ruppert.lu/ vum Preis hier gläich deier wie den Herestal

mir kéinten nach matt aneren Hackerspacen bei Ruppert besser Konditiounen eraus handelen

Den ChaosMeeting huet beschloss, dass ab lo Minutes och kennen ob Lëtzebuergesch kënnen geschriwwen ginn.

Abfahrt 3 Feb: süden: 16:00 norden: 13:00
Mir kucken all eis Saachen ze packen fir ob FOSDEM.

Den fantawams ass u den Luc komm, hien huet eis nees weidervermëttelt, den Marx sot mir sollen eng Demande un den Gemengerot maachen.

Den Chrëscht freet bei Luc Ramponi (Chef vum Service Bâtiment), ir mir bei der Mme Polfer schonn nees nofroen…

  • Turris Omnia 2 GB Wi-Fi

Wann mir eisen laang erwaarten Internet Zougang kreien, kafen mer den Turris Omnia Router fir eis ChaosStuff.

  • lb/organization/chaosmeetings/2017/cm-2017-05.txt
  • Last modified: 2019/05/09 13:05
  • by metalgamer