lb:organization:chaosmeetings:2018:cm-2018-05

ChaosMeeting 2018/05

Date 26/02/2018
Time 20:00
Location ChaosStuff
Location Opening ~16:00
Administrative Council Attendees metalgamer, virii, orimpe
Minutes Recording deflenken
  • RCSL Statuten
  • Digicash
  • Subsiden
  • Internet
  • AG vun der Entente

RCSL - Den orimpe mécht dat fäerdeg.

Den metalgamer bekëmmert sech dorëms.

Den metalgamer schéckt deen Bréif fort.

Mir kréien Internet!

Den 13te Mäerz ass AG. Den deflenken + den metalgamer an vllt den fantawams ginn mat

  • lb/organization/chaosmeetings/2018/cm-2018-05.txt
  • Last modified: 2019/01/29 22:24
  • by metalgamer