Chaos Computer Club Lëtzebuerg

“Chaos in the world brings uneasiness, but it also allows the opportunity for creativity and growth.” -- Tom Barret

User Tools

Site Tools


lb:organization:chaosmeetings:2018:cm-2018-06

ChaosMeeting 2018/06

Date 19/03/2018
Time 20:00
Location ChaosStuff
Location Opening ~16:00
Administrative Council Attendees metalgamer
Minutes Recording metalgamer

Agenda

Minutes

Colorfabb

metalgamer has registered us as an educational organisation at Colorfabb. We now get a 20% discount. Ask metalgamer, when you want to order filament, as it goes on his account.

Question is, shall we become an affiliate. See details here.

Server Log

metalgamer updated the statutes at https://statutes.c3l.lu.

The TLS certificate got renewed.

metalgamer updated the membership form over at https://membership.c3l.lu.

metalgamer updated pretix. deflenken and fantawams were added to the “Event Organizers” team.

metalgamer add himself to mail aliases (112 and tickets)

Our spaceapibot can now speak in our MUC. Send !help to get an help text from him.

Entente Update

Mir sinn elo Member vun der Entente.

Mir kréien Badgen fir Dieren. Déi muss jiddereen perséinlech siche goen.

Mam Siège sociale get nach gekuckt, well anscheiden well Gemeng net, dass hier Gebäier dofir benotzt ginn!

Assurance Update

De Courtier huet nach eng Kéier de LaLux geschriwwen, well sie sech nach net gemellt huet.

cryptoParty déiLénk

Desse Punkt ass net beschwuat ginn!

MiniMakerFaire Luxembourg

28ten an 29ten Abrell. metalgamer contacted them, but no answer. More to follow.

C3L Birthday Party

Mir maachen eppes méi grousses am Juni/July. Ee bessen wei eis Inauguratioun. Kann een jo dan als éischten Social Event maachen. Et gett och ee Pressecommunique dozou geschriwwen, deen dann fir den offiziellen Gebuertsdag, den 23 Mai, releast!

VDL feedback

Et geet nach gekuckt, wat fir eng Chemikalien mir dierwen haalen a wat fir eng net!

lb/organization/chaosmeetings/2018/cm-2018-06.txt · Last modified: 2019/01/29 22:23 by metalgamer