lb:organization:chaosmeetings:meetup

Meetup

Meetup's sinn all zweete Méinden um 19:00 Auer am Hackerspace. Dat ass déi ideal Méiglechkeet fir Iech eemol laanscht kucken ze kommen. Besonnesch Leit déi Froen hunn an d'Clubliewen eng Kéier wëlle gesinn a kenne léieren, kënne profitéiere fir ganz einfach mat eis a Kontakt ze trieden.

Fir Clubmembere gëllt, dass dës Meetings primär dozou denge fir un Club- oder eege Projeten ze schaffen. Mä och fir mol nei Leit kennen ze léieren an och ze encadréiere well des Zort vu Zesummekomme fir de Public op ass.

Am dréngende Fall kann zu jiddwer Moment ee ChaosMeeting aberuff ginn.
  • lb/organization/chaosmeetings/meetup.txt
  • Last modified: 2019/03/11 20:36
  • by chrescht